Canolfannau Dydd

Gofal Seibiant

Mae gofal seibiant yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid am gyfnod amser penodedig (yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r angen) mewn lleoliad priodol neu drwy drefniadau talu’n uniongyrchol. Byddwn yn ceisio darparu cyfnod gorffwys i’r unigolyn a’i ofalydd, oherwydd bod yr unigolyn, o bosibl, yn cael anhawster dal ati i fyw’n hollol annibynnol gartref, neu yn ei fan gofal.

Bydd gofal seibiant yn cael ei ddarparu mewn amryw fannau, ac yn eu plith mae:

  • Havenhurst / Tŷ Milffwrd, Aberdaugleddau  - cleientiaid Iechyd Meddwl a Phobl Oedrannus ag Analluedd Meddyliol
  • Cartrefi Preswyl.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Ffôn: 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk


ID: 1874, adolygwyd 11/08/2022