Canolfannau Dydd

Pryd mae'r Canolfannau Dydd ar agor?

Mae'r Canolfannau Dydd ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9am - 3pm ac eithrio Bro Preseli yng Nghrymych (Dydd Llun, Mawrth a Gwener) ar hyd y flwyddyn ac eithrio gwyliau banc a diwrnodiau hyfforddiant staff dynodedig.

Sut mae cael mynediad i'r Ganolfan Ddydd?

Gall person gael mynediad i Ganolfan Ddydd yn dilyn asesiad ac atgyfeiriad gan y Tîm Rheoli Gofal Oedolion.

ID: 1856, adolygwyd 17/09/2021