Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aberdaugleddau

Neuadd y Dref,
Hamilton Terrace,
Aberdaugleddau.
Ffôn: 01437 764551

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 10:45am, 11:00am – 1pm, 1:45pm – 3:15pm, 3:30pm – 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


Mae Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Aberdaugleddau wedi’i lleoli ar ochr chwith Hamilton Terrace y tu draw i’w chyffordd â Great North Road a gyferbyn â’r Gerddi Coffa. Mae mynediad ramp ar gyfer cadeiriau olwyn ond nid trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau gan gynnwys prosesu ceisiadau am y Bathodynnau Glas yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Gellir prynu allweddi RADAR, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan a bagiau oren.

ID: 575, adolygwyd 23/04/2018