Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aberdaugleddau

Neuadd y Dref,
Hamilton Terrace,
Aberdaugleddau.
Ffôn: 01437 764551

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 10:45am, 11:00am – 1pm, 1:45pm – 3:15pm, 3:30pm – 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n defnyddio’r canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

ID: 575, adolygwyd 11/04/2019