COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro

Argyle Street,
Doc Penfro,
SA72 6HL.
Ffôn: 01437 764551

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 1pm, 1:45pm – 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


Lleolir Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro ar gornel Argyle Street a Bush Street. Mae mynediad ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Mae allweddi RADAR ar gael yn y Ganolfan i'w prynu, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan. 

 

 
 
ID: 582, adolygwyd 31/10/2019

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Hwlffordd

Adain y Gogledd, Neuadd y Sir
Neuadd y Sir,
Hwlffordd.
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551

Mae’r ganolfan ar agor rhwng 9am a 5pm ddydd Llun i Gwener.


Mae Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid (Adain y Gogledd, Neuadd y Sir) wedi’i lleoli i’r dde o Neuadd y Sir (os ydych chi’n wynebu tu blaen yr adeilad).  Mae’r fynedfa yn wynebu’r afon ac mae hi ar bwys y bont ffordd.  Bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu mynd i mewn trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael i ddefnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Yn y Ganolfan gellir prynu allweddi RADAR, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan.

ID: 583, adolygwyd 31/10/2019