Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun/Canolfan Croeso Abergwaun

Neuadd y Dref,
Abergwaun,
SA65 9HE.
Ffôn: 01437 764551
Ebost: fishguard.tic@pembrokeshire.gov.uk

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 10:45am, 11:00am – 1pm, 1:45pm – 3:15pm, 3:30pm – 4:45pm Dydd Llun i Dydd Gwener.

Ar agor Gwyliau Banc 10am - 4pm (Ar gau i ginio 1pm - 1.30pm).


Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n defnyddio’r canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

Dalier sylw: Dydi'r amserau uchod dim yn cynnwys oriau agor y Llyfrgell a'r Tapestri. I weld amserau agor y Llyfrgell a'r Tapestri ymwelwch â thudalen Llyfrgell Abergwaun os gwelwch yn dda.

ID: 581, adolygwyd 11/04/2019