Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun/Canolfan Croeso Abergwaun

Neuadd y Dref,
Abergwaun,
SA65 9HE.
Ffôn: 01437 764551
Ebost: fishguard.tic@pembrokeshire.gov.uk

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 10:45am, 11:00am – 1pm, 1:45pm – 3:15pm, 3:30pm – 4:45pm Dydd Llun i Dydd Gwener.

Ar agor Gwyliau Banc 10am - 4pm (Ar gau i ginio 1pm - 1.30pm).


Lleolir Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun yn Neuadd y Dref, sydd yn Sgwâr y Dref gyferbyn â’r Wesh. Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn ond nid trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau gan gynnwys prosesu ceisiadau am y Bathodynnau Glas yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti. 

Gellir prynu allweddi RADAR, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan a bagiau oren.

Dalier sylw: Dydi'r amserau uchod dim yn cynnwys oriau agor y Llyfrgell a'r Tapestri. I weld amserau agor y Llyfrgell a'r Tapestri ymwelwch â thudalen Llyfrgell Abergwaun os gwelwch yn dda.

ID: 581, adolygwyd 23/04/2018