Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Hwlffordd

Adain y Gogledd, Neuadd y Sir
Neuadd y Sir,
Hwlffordd.
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551

Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ar agor ar sail apwyntiad yn unig ar gyfer y rhai sydd wedi derbyn apwyntiadau ar gyfer materion sy'n ymwneud â thai.

Dim ond os ydych chi wedi cael apwyntiad sy'n gysylltiedig â thai y byddwch yn gallu dod i mewn neu os:

  • Na allwch dalu ar-lein neu'n uniongyrchol i mewn i fanc neu swyddfa bost
  • Os ydych chi'n agored i niwed ac mewn argyfwng

Bydd y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gweithredu rhwng 9am a 12pm ac 1pm i 4pm.

Gofynnir i unrhyw un sy'n mynychu apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw ddilyn cyfarwyddiadau'r staff a chadw at y mesurau Covid-19 sydd ar waith bryd hynny i gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel.

 


Mae Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid (Adain y Gogledd, Neuadd y Sir) wedi’i lleoli i’r dde o Neuadd y Sir (os ydych chi’n wynebu tu blaen yr adeilad).  Mae’r fynedfa yn wynebu’r afon ac mae hi ar bwys y bont ffordd.  Bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu mynd i mewn trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael i ddefnyddwyr.

 

 

ID: 583, adolygwyd 17/01/2023