Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro

Argyle Street,
Doc Penfro,
SA72 6HL.
Ffôn: 01437 764551

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 10:45am, 11:00am – 1pm, 1:45pm – 3:15pm, 3:30pm – 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


Lleolir Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro ar gornel Argyle Street a Bush Street. Mae mynediad ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Yn y Ganolfan gellir prynu tocynnau ar gyfer Pont Cleddau ac allweddi RADAR, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan a bagiau oren.

ID: 582, adolygwyd 23/04/2018