Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Neyland

Heol St Clements,
Neyland,
Sir Benfro,
SA73 1SH
Ffôn: 01437 764551

Mae’r Ganolfan ar agor rhwng 9:15am - 1:15pm a 2:00pm - 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


 

Lleolir Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Neyland yn y Llyfrgell, sydd obeutu dau gan medr i lawr Heol St Clements ar yr ochr dde, wrth nesáu o’r Stryd Fawr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau gan gynnwys prosesu ceisiadau am y Bathodynnau Glas yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Yn y Ganolfan gellir prynu tocynnau ar gyfer Pont Cleddau ac allweddi RADAR, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan a bagiau oren.

ID: 580, adolygwyd 23/04/2018