Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Neyland

Heol St Clements,
Neyland,
Sir Benfro,
SA73 1SH
Ffôn: 01437 764551

Mae’r Ganolfan ar agor rhwng 9:15am - 1:15pm a 2:00pm - 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


 

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n defnyddio’r canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

ID: 580, adolygwyd 11/04/2019