Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Dinbych-y-pysgod

Upper Park Road
Dinbych-y-Pysgod
SA70 7LT
Ffôn: 01437 775603
 

Bydd y Ganolfan hon ar agor 

Dydd Llun i Dydd Sadwrn

10am – 4pm

 

 

 

Dechreuodd Dinbych-y-pysgod ddod yn fan poblogaidd dros ddau can mlynedd yn ôl pan ddechreuodd atyniadau'r môr gystadlu â'r sbâu mewndirol ffasiynol.  Cafodd y tai hynafol, a oedd wedi dadfeilio, eu hailadeiladu yn nulliau cyfnod y Rhaglywiaeth a'r cyfnod Fictoraidd cynnar a chafodd y strydoedd a'r alïau, o fewn y muriau o'r ddeuddegfed ganrif, eu gweddnewid yn siopau, bwytai, caffes a barrau.

Gyda phedwar traeth, gwyliau rheolaidd, bywyd nos llwyddiannus, ogofâu a beddau o Oes y Cerrig, ceyrydd Oes yr Haearn, cestyll Normanaidd a llawer rhagor, fe allai archwilio Dinbych-y-pysgod gymryd amser maith!

Fe'i lleolir ar Upper Park Road (ar bwys y maes parcio aml-loriog) ac mae ein staff yn barod, bodlon ac abl i'ch cynorthwyo chi gyda phob un o'ch anghenion.

Mae Canolfan Groeso a Gwasanaethu Cwsmeriaid Dinbych-y-pysgod yn darparu wasanaethau ar gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfyngedig i gwsmeriaid trwy gadw cyflenwadau ailgylchu a biniau bwyd (Gwyrdd a Llwyd) a hawlenni parcio preswyl a goddefol.

Mae’r ganolfan yn ystyriol o bobl anabl. Mae gennym gadeiriau olwynion ar log (nid rhai trydan) ac rydym yn gwerthu allweddi radar, pasbortau parcio, mapiau ac anrhegion.

Hefyd mae gan y ganolfan hysbysrwydd am ddim a phrynadwy, a chyfrifiadur am ddim i’w ddefnyddio.

ID: 2578, adolygwyd 28/05/2019