Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Map Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu Crane Cross

Trefn y Cynwysyddion Gwastraff:

Noder: Paciwch eich cerbyd fel bod yr eitemau a restrir cyntaf yn y cefn a'r eitemau a restrir olaf yn y blaen

Mynedfa

 1. Olew
 2. Olew coginio
 3. Tiwbiau fflwroleuol 
 4. Batris
 5. Batris domestig
 6. Setiau teledu a monitorau 
 7. Paent
 8. Matresi
 9. Dodrefn i'w hailddefnyddio
 10. Offer trydanol bach
 11. Gwydr cymysg
 12. Rwbel
 13. Papur
 14. Tecstilau
 15. Esgidiau
 16. Llyfrau 
 17. Caniau a phlastig
 18. Tetra Pak
 19. Poteli nwy
 20. Plastrfwrdd
 21. Nwyddau gwyn
 22. Gwastraff gardd
 23. MDF
 24. Pren
 25. Metel sgrap
 26. Teiars
 27. Gwastraff swmpus
 28. Carped
 29. Cardfwrdd
 30. Gwastraff cyffredinol

Allanfa

ID: 11054, adolygwyd 13/11/2023