Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Map Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu Hermon

Trefn y Cynwysyddion Gwastraff:

Noder: Paciwch eich cerbyd fel bod yr eitemau a restrir cyntaf yn y cefn a'r eitemau a restrir olaf yn y blaen

Mynedfa

 1. Tetra Pak
 2. Gwydr cymysg
 3. Metel sgrap
 4. Rwbel a cherrig
 5. Gwastraff gardd
 6. Offer trydanol mawr 
 7. Poteli nwy
 8. Offer trydanol bach
 9. Setiau teledu
 10. Paentiau
 11. Olew injan
 12. Olew coginio
 13. Batris ceir
 14. Deunydd ailgylchu cymysg
 15. Batris cartref
 16. Llyfrau
 17. Dillad ac esgidiau
 18. Carpedi
 19. Gwastraff bagiau du
 20. Tiwbiau fflwroleuol
 21. Cardfwrdd
 22. Plastrfwrdd
 23. Matresi
 24. Teiars
 25. UPVC

Allanfa

ID: 11055, adolygwyd 14/11/2023