Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Map Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu Tyddewi

Trefn y Cynwysyddion Gwastraff:

Noder: Paciwch eich cerbyd fel bod yr eitemau a restrir cyntaf yn y cefn a'r eitemau a restrir olaf yn y blaen

Mynedfa

 1. Gwydr cymysg
 2. Deunydd ailgylchu cymysg
 3. Offer trydanol bach
 4. Setiau teledu
 5. Llyfrau
 6. Tetra Paks
 7. Paentiau
 8. Poteli nwy
 9. UPVC
 10. Matresi
 11. Offer trydanol mawr 
 12. Plastrfwrdd
 13. Gwastraff gwyrdd
 14. Metel sgrap
 15. Rwbel a cherrig 
 16. Pren
 17. Olew coginio
 18. Olew injan
 19. Dillad ac esgidiau
 20. Batris ceir
 21. Batris cartref
 22. Carpedi
 23. Gwastraff bagiau du 
 24. Tiwbiau fflwroleuol
 25. Cardfwrdd

Allanfa

ID: 11059, adolygwyd 14/11/2023