Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Map Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu Waterloo

Trefn y Cynwysyddion Gwastraff:

Noder: Paciwch eich cerbyd fel bod yr eitemau a restrir cyntaf yn y cefn a'r eitemau a restrir olaf yn y blaen

Mynedfa

 1. Olew coginio
 2. Olew injan
 3. Tiwbiau fflwroleuol
 4. Dillad ac esgidiau
 5. Llyfrau
 6. Batris cartref
 7. Batris ceir
 8. Setiau teledu
 9. Gwydr cymysg
 10. Rwbel a cherrig
 11. Offer trydanol bach
 12. Deunydd ailgylchu cymysg
 13. Tetra Paks
 14. Paentiau
 15. Matresi
 16. Dodrefn i’w hailddefnyddio 
 17. Teiars UPVC
 18. Plastrfwrdd
 19. Metel sgrap
 20. Pren
 21. MDF
 22. Gwastraff gwyrdd
 23. Cardfwrdd
 24. Gwastraff bagiau du 
 25. Carpedi
 26. Gwastraff swmpus mawr 
 27. Offer trydanol mawr

Allanfa

 

ID: 11060, adolygwyd 14/11/2023