Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Map Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Manorowen

Trefn y Cynwysyddion Gwastraff:

Noder: Paciwch eich cerbyd fel bod yr eitemau a restrir cyntaf yn y cefn a'r eitemau a restrir olaf yn y blaen

Mynedfa

 1. Dodrefn i'w hailddefnyddio
 2. Paent
 3. Batris
 4. Setiau teledu
 5. Tiwbiau fflwroleuol
 6. UPVC
 7. Matresi
 8. Offer cartref bach
 9. Teiars
 10. Dillad ac esgidiau
 11. Llyfrau 
 12. Olew coginio
 13. Olew injan
 14. Poteli nwy
 15. Metel sgrap
 16. Pren
 17. Rwbel a cherrig
 18. Gwastraff gardd
 19. Poteli gwydr a jariau
 20. Tetra Paks a chartonau diod
 21. Plastrfwrdd
 22. Gwastraff swmpus 
 23. Deunydd ailgylchu cymysg 
 24. Carpedi 
 25. Gwastraff bagiau du 
 26. Cardfwrdd
 27. Offer domestig mawr

Allanfa

ID: 11056, adolygwyd 14/11/2023