Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau (yn cynnwys taw) - o 1 Ebrill 2023 hyd 31 Mawrth 2024

  • Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo: £2.30
  • Llwyth bychan (fan agored neu fan fach): £82.60
  • Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel): £138.70
  • Llwyth mawr (fan maint fan Luton): £193.80
  • Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell: £196.00
  • Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr): £38.50
ID: 2341, adolygwyd 31/03/2023