Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Pwy sy'n gallu eu defnyddio?

Mae'r Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar agor i bob deiliad tŷ  ac maent yn derbyn amrywiaeth o wastraffau'r cartref a gwastraff tasgau'r cartref (DIY)

Pa bethau allaf i fynd â hwy i'r canolfannau?

Nid diben Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  yw bod yn fannau lle gellir gwaredu meintiau mawr o wastraff gwaith adeiladu a dymchwel, gan fusnesau na chwaith gan gartrefi a fu'n gwneud gwaith DIY adnewyddu’r cartref yn sylweddol.

Ni fydd y canolfannau yn derbyn meintiau mawr o ddefnyddiau ac felly fe'ch cynghorir i ddefnyddio contractwr gwastraff/sgipiau trwyddedig er mwyn cael gwared â’r gwastraff.

ID: 2339, adolygwyd 27/03/2023