Casglu Gwastraff

Casglu Gwastraff

Mae'r gwasanaeth casglu ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd yn galluogi bod amrediad eang o ddeunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu wrth ymyl y ffordd gan gynnwys: Papur, cerdyn, caniau, tiniau a ffoil glân, potiau plastig, tybiau a hambyrddau Tetra Pak, cartonau bwyd a diod, poteli a jariau gwydr, gwastraff bwyd a batris cartref. Y nod yw rhoi hwb i faint o ailgylchu sy'n cael ei wneud ledled y sir, gan leihau faint yr ydych yn ei roi yn eich bagiau gwastraff gweddilliol llwyd / du (na ellir eu hailgylchu).

Canlyniad hyn yw bod tua 75% o holl wastraff cartref sy'n cael ei gasglu bob wythnos neu bythef

nos o gartrefi pobl yn cynnwys deunydd ailgylchu, gwastraff gwyrdd a chynnyrch hylendid amsugnol.

 

ID: 5380, adolygwyd 20/09/2023