Casglu Gwastraff

Chwiliad ailgylchu

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod i gael gwybod beth y gellir ei roi ym mhob cynhwysydd neu i chwilio am eitem benodol i gael gwybod pa un i’w rhoi ynddo:

Pa bethau allaf i fynd a hwy i'r Canolfannau?

Cyfeiriadur Eitemau Gwastraff


Neu
 
 
Eitem Bag glas Bag coch Blwch papur glas Blwch gwydr gwyrdd Cadi gwastraff bwyd gwyrdd Bin gwastraff gardd lliw gwin Sach piws Sach llwyd / du  Eithriadau Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu

Potel balm ar ôl siafio

      true            

Blwch balm ar ôl siafio

true                  

Aerosol puro aer

  true                

Tiwbiau alwminiwm (e.e. piwrî tomoto)

  true                

Gwasarn anifeiliaid

              true    

Calonnau afal

        true          

Jar bwyd babi

      true            

Cwdyn bwyd babi

              true    

Tun ffa pob

  true                

Croen banana

        true          

Chwistrell glanhau ystafell ymolchi

  true                

Potel gwrw

      true            

Pecyn bisgedi

              true    

Hambwrdd plastig du

              true    

Potel cannydd

  true                

Topiau poteli (plastig)

  true                

Bara

        true          

Gwydr wedi torri

                   

Papur brown (e.e. lapio a phecynnu)

true                  

Hambwrdd plastig brown

              true    

Potel saws brown

      true            

Potel bath swigod

  true                

Lapiad swigod

              true    

Bwced (plastig)

                   

Tun bisgedi / siocled

  true                

Twb menyn

  true                

Bocs cacen

true                  

Jariau cannwyll (heb y cwyr cannwyll)

      true            

Bocs cardbord

true                  

Amlen cardbord (a ddefnyddir ar gyfer danfoniadau ar-lein)

true                  

Tiwb cardbord

true                  

Bagiau cario

              true    

CDs a chasys CD

                   

Serameg neu lestri

                   

Blwch grawnfwyd

true                  

Esgyrn cyw iâr

        true          

Lapiad siop sglodion

              true    

Seloffen

              true    

Cwdyn neu fag siocled

              true    

Cerdyn Nadolig (dim bathodynnau, ffoil, gliter na rhubanau)

true                  

Cling ffilm

              true    

Blwch a thiwb cling ffilm

true                  

Gwaddodion coffi

        true          

Cwpanau coffi (defnydd sengl)

              true    

Potel cyflyrydd

  true                

Lensys cyffwrdd (cynhwysydd gwag)

              true    

Tag halogiad

true                  

Cardbord rhychiog

true                  

Gwlân cotwm

              true    

Pecyn creision

              true    

Carton cwstard

  true                

Diaroglydd (cywasgedig)

  true                

Diaroglydd (dynion)

  true                

Diaroglydd (menywod)

  true                

Diaroglydd (bloc)

  true                

Poteli glanedydd a sebon

  true                

Bocs tabledi peiriant golchi llestri

true                  

Can diod

  true                

Gwydr yfed

                   

Plisgyn wy

        true          

Carton wyau

true                  

Amlenni (gyda ffenestr)

    true              

Amlenni (heb ffenestr)

    true              

Amlen (gwyn gyda ffenestr)

    true              

Amlen (gwyn heb ffenestr)

    true              

Amlen (brown gyda ffenestr)

    true              

Amlen (brown heb ffenestr)

    true              

Amlenni (gyda labeli cyfeiriad printiedig)

    true              

Blwch hufen wyneb

true                  

Gwastraff benywaidd ac iechydol

              true    

Prydau parod heb ffilm

              true    

Lludw tân

              true    

Sgerbwd pysgod

        true          

Poteli diodydd pefriog ac nad ydynt yn befriog

  true                

Siwmper fflîs

                   

Blodau

          true        

Ffoil

  true                

Hambyrddau ffoil

  true                

Bwyd dros ben neu fwyd wedi dyddio

        true          

Tuniau bwyd

  true                

Codau bwyd (e.e. bwyd cath / codau coffi)

              true    

Hambyrddau bwyd (plastig)

  true                

Crys pêl-droed

                   

Basged ffrwythau (clir)

  true                

Cadair ardd (plastig caled)

                   

Canister nwy

                   

Taniwr nwy

              true    

Paen gwydr (gwydr gwastad)

                   

Papur sgleiniog (fel taflenni, tocynnau digwyddiad)

    true              

Toriadau gwair

          true        

Carton grefi

  true                

Cardiau cyfarch (dim bathodynnau, ffoil, gliter na rhubanau)

true                  

Sychwr gwallt

                   

Sythwyr gwallt

                   

Cymysgydd llaw

                   

Potel sebon llaw

  true                

Hongiwr (plastig)

                   

Hongiwr (gwifren)

                   

Twb siocled poeth

  true                

Batri cartref – AAA

                true  

Batri cartref – AA

                true  

Batri cartref – C

                true  

Batri cartref – D

                true  

Batri cartref – 9V

                true  

Batri cartref – botwm

                true  

Batri cartref – AAA lithiwm

                true  

Batri cartref – AA lithiwm

                true  

Batri cartref – C lithiwm

                true  

Batri cartref – D lithiwm

                true  

Batri cartref – 9V lithiwm

                true  

Batri cartref – botwm lithiwm

                true  

Cefn cerdyn pecyn batri cartref – AAA/AA

true                  

Cefn cerdyn pecyn batri cartref – botwm

true                  

Twb hufen iâ

  true                

Gwastraff anymataliaeth

            true      

Heyrn

              true    

Pot jam

      true            

Jîns

                   

Carton o sudd

  true                

Cwdyn sudd (fel 'Capri Sun')

              true    

Siwmper

                   

Tegell

                   

Bin cegin (plastig caled)

                   

Chwistrell glanhau cegin

  true                

Rholyn cegin

              true    

Llestri cegin (e.e. cyllyll a ffyrc / potiau / sosbenni)

              true    

Dail

          true        

Taflenni

    true              

Bylbiau golau ynni isel

                   

Hylifau (e.e. hylifau / olewau )

                   

Cylchgrawn

    true              

Padiau colur

              true    

Hen golur

              true    

Twb margarîn

  true                

Hambwrdd cig (clir)

  true                

Potel feddyginiaeth

      true            

Topiau metel oddi ar jariau

      true            

Cynwysyddion metel (e.e. gwirodydd gwyn / paent / olew injan)

                   

Plât microdon (gwydr)

                   

Cwdyn reis microdon

              true    

Potel laeth (gwydr)

      true            

Potel laeth (plastig)

  true                

Carton llaeth

  true                

Jar saws mintys

      true            

Drychau

                   

Ffôn symudol

                   

Jar hufen lleithio

      true            

Poteli farnais ewinedd

              true    

Cewyn

            true      

Papur newyddion

    true              

Potel olew olewydd (gwydr)

      true            

Derbynneb papur

    true              

Tywelion papur

              true    

Papur wedi'i staenio

              true    

Jar saws pasta

      true            

Potel persawr

      true            

Bwyd anifeiliaid anwes

        true          

Cwdyn bwyd anifeiliaid anwes

              true    

Gwastraff gwasarn anifeiliaid anwes

              true    

Bocs pitsa

              true    

Planhigyn

          true        

Pot planhigion (plastig caled)

                   

Bag siopa plastig

              true    

Bag parsel plastig ar gyfer danfoniadau pecyn

              true    

Lapiad plastig ar gyfer bara

              true    

Lapiad plastig ar gyfer caws

              true    

Lapiad plastig ar gyfer eitemau ffrwythau, llysiau a salad

              true    

Lapiad plastig ar gyfer sglodion a llysiau wedi'u rhewi

              true    

Lapiad plastig ar gyfer pecynnau lluosog creision

              true    

Lapiad plastig ar gyfer pecynnau lluosog diodydd

              true    

Polystyren

              true    

Croen tatws

        true          

Caniau math Pringles (caniau deunyddiau cymysg)

              true    

Pot powdr protein (plastig caled)

                   

Pyrex (e.e. offer coginio gwydr)

                   

Pwmpenni

        true          

Rasel a llafn rasel

              true    

Llawes cerdyn pryd parod

true                  

Ffilm caead pryd parod

              true    

Potel siampŵ

  true                

Sosban

                   

Crys

                   

Bocs esgidiau

true                  

Esgidiau (pâr)

                   

Siorts

                   

Potel gel cawod

  true                

Carthion papur

    true              

Poteli cynnyrch gofal croen

  true                

Sanau (pâr)

                   

Potel diod feddal (plastig)

  true                

Potel diod feddal (gwydr)

      true            

Pridd

                   

Carton cawl

  true                

Tun cawl

  true                

Potel ddŵr pefriog (plastig)

  true                

Potel wirod

      true            

Cerrig

                   

Siwmper

                   

Deunydd lapio pethau melys

              true    

Tybiau pethau melys (fel Celebrations, Heroes neu Quality Street)

  true                

Crys-t

                   

Deunydd pecynnu plastig tabledi a chapsiwlau ('pecynnau pothell')

              true    

Cwpanau diodydd meddal tecawê (defnydd untro)

              true    

Cynwysyddion plastig tecawê (clir)

  true                

Bagiau te

        true          

Cyfeirlyfrau ffôn

    true              

Hancesi papur

              true    

Bocs hancesi papur

true                  

Tostiwr

                   

Cefn cerdyn pecyn bloc ymyl toiled

true                  

Tiwb papur toiled

true                  

Brwsh dannedd

              true    

Cefn cerdyn pecyn brwsh dannedd

true                  

Blwch past dannedd

true                  

Tiwb past dannedd

              true    

Teganau (plastig caled)

                   

Tocynnau trên

    true              

Trowsus

                   

Tun tiwna

  true                

Brigau

          true        

Fasys

                   

Papur wal a phapur addurno

              true    

Powlen golchi llestri (plastig caled)

                   

Potel hylif golchi llestri

  true                

Potel ddŵr (plastig)

  true                

Can dyfrio (plastig)

                   

Weips gwlyb

              true    

Gwydr ffenestr

                   

Potel win

      true            

Nwyddau gwyn

                   

Papur lapio (gyda ffoil neu gliter)

              true    

Papur lapio (dim ffoil na gliter)

    true              

Pot iogwrt

  true                

Potiau iogwrt

  true                

Llawes pecyn iogwrt aml-gynnwys

true                  

Gweiadur (Rhowch mewn cynhwysydd cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff WEEE)

                   

ID: 3471, adolygwyd 13/12/2023