Casglu Gwastraff

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol

Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor.

Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

 

Cyflwynwch gais am fagiau a bocsys ychwanegol

Sylwer, oherwydd cynnydd yn y galw, gall yr amser dosbarthu a amcangyfrifir ar gyfer bocsys/bagiau ychwanegol fod yn fwy na 14 diwrnod.

Fel arall, gallwch gasglu bocsys/bagiau newydd o nifer o leoliadau ledled Sir Benfro. Gellir gweld yr holl leoliadau hyn wrth fynd i Ffordd syml o gasglu bagiau a bocsys ailgylchu ychwanegol (yn agor mewn tab newydd).

Gellir gofyn am fagiau gwastraff bwyd wrth ymyl y ffordd drwy roi nodyn ar eich cadi gwastraff bwyd wrth ymyl y ffordd ar y diwrnod casglu. Bydd y criwiau’n gadael cyflenwad o fagiau gwastraff bwyd yn y cadi ar ôl ei wagio.

 

Enw

Cyfeiriad

Bagiau gwastraff bwyd 5 litr

Cadi bwyd 5 litr

 Cadi bwyd 23 litr

 Blwch dal gwydr 44 litr

 Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn

Blwch Glas – papur 

Sach Goch Ailddefnyddiadwy 

AHP sachau 60 litr porffor 

BAGIAU clir

BAGIAU glas

giau gwastraff bwyd 23 litr BAGIAU oren Bagiau sy’n atal gwylanod
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Crane Cross Devonshire Drive, New Hedges, Saundersfoot, SA69 9EE Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cleddau Stores & Post Office (Llangwm) 32 Main Street, Llangwm, SA62 4HP Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
FRAME Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1XF Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes 
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd, SA61 1ST Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
 Siop bapurau Hubbards 74 High Street, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1TF Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd  Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig, Winsel  Old Hakin Road, Hwlffordd, SA61 1XG Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Manorowen  Abergwaun, SA65 9QE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Tyddewi Fishguard Road, Tyddewi, SA62 6BY Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Mace Stores 1 Trafalgar Road, Hwlffordd, SA61 1TR Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau, SA73 2EE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau, SA73 3LS Oes  Oes   Oes   Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
(Monkton) Spar Stores Longmains, Monkton, SA71 4NA Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth. SA67 7BU Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Oes  Oes Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Neyland St Clements Road, Neyland. SA73 1SH Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
 Llyfrgel Doc Penfro Stryd y Dŵr, Doc Penfro,Sir Benfro SA72 6DW Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Oes  Nac Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Dref Doc Penfro 28 Dimond St, Doc Penfro, SA72 6BT Nac Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Oes  Oes   Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Tyddewi Tyddewi, Hwlffordd, SA62 6BY Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi, SA62 6QH Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8EJ Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Oes 
Canolfan Gymunedol       The Mount 15-16 Larch Road, Ystad Mount, SA73 1BZ Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes  Nac Oes
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Safle Amwynder Dinesig Waterloo Doc Penfro, SA72 4RT Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Winsel Old Hakin Road, Hwlffordd, SA61 1XG Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
ID: 703, adolygwyd 30/10/2023