Casglu Gwastraff

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bydd hi'n bosibl prynu bagiau gwastraff gwydn sy'n gwrthsefyll gwylanod, am £6.20 yr un, yn y lleoliodau canlynol:

  • Frame Sir Benfro, Pont Fadlen
  • Frame Sir Benfro, London Road, Doc Penfro
  • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog  Street
  • Cyngor Dinas Tyddewi, Neuadd y Ddinas Tyddewi, Stryd fawr
  • Depo Thornton, Aberdaugleddau
ID: 576, adolygwyd 25/04/2024