Casglu Gwastraff

Bagiau ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol.

(Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn)

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor

 

Enw Cyfeiriad Bagiau oren Bagiau gwastraff bwyd 23 litr* Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr
Aberteifi Cyngor Sir Ceredigion Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Costa Coffee Uned 1, Glannau Aberdaugleddau, Victoria Road, Aberdaugleddau SA73 3AB Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes Nac Oes  Oes  Oes Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Oes  Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes 
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes  Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau
SA73 3LS  
Oes Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield  Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth.
SA67 7BU 
Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell Neyland Stryd St Clement, Neyland. SA73 1SH Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Doc Penfro, Stryd Argyle, Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Stryd Argyle, Doc Penfro. SA72 6HL  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8DU  Oes  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes 
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes 
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes  Nac Oes  Oes  Oes   Oes Oes 
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
               
               
               
ID: 703, adolygwyd 30/07/2019