Casglu Gwastraff

Bagiau ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol. Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn)

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor

 

 

Enw Cyfeiriad Bagiau oren Bagiau gwastraff bwyd 23 litr* Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr
Aberteifi Cyngor Sir Ceredigion Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes Nac Oes  Oes  Oes Oes  Oes 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Abergwaun  Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Oes  Oes Oes Oes Oes Oes 
Canolfan Hamdden Abergwaun  Abergwaun SA65 9DT Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Canolfan Hamdden Hwlffordd   St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd   Hen Glwb Ieuenctid, oddi ar Stryd Dewi, Hwlffordd, SA61 1ST Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
 Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd  Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon   Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes  Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
 Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Aberdaugleddau Neuadd y Dref, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau.  SA73 3JW  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
 Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau
SA73 3LS  
Oes Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield   Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth.
SA67 7BU 
Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Neyland  St Clements Road, Neyland. 
SA73 1SH 
Oes  Oes Oes  Oes  Oes Oes 
 Newgale Shop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth   2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
 Doc Penfro, Stryd Argyle, Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Stryd Argyle, Doc Penfro. SA72 6HL  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
 Canolfan Hamdden Penfro  Bush, Penfro SA71 4RJ Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Dinbych-y-pysgod  Uned 2, Upper Park Road, Dinbych-y-pysgod. SA70 7LT  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes 
 Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8DU  Oes  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes 
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Oes  Nac Oes  Oes   Nac Oes  Nac Oes Nac Oes 
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod  Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes  Nac Oes  Oes  Oes   Oes Oes 
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
               
               
               
ID: 703, adolygwyd 14/05/2018