Casglu Gwastraff

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Pum rheswm dros ailgylchu eich gwastraff bwyd

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n cloi i atal plâu rhag mynd i mewn iddynt

4) Caiff ei gasglu unwaith yr wythnos

5) Caiff ei droi’n drydan 

Beth alla' i ei roi yn y cadi?

Fe allwch chi roi bwyd amrwd neu fwyd wedi'i goginio yn eich cadi. Gallwch hyd yn oed crafu bwyd heb ei fwyta yn syth i mewn i’ch cadi.

 

  • Cig a physgod - amrwd ac wedi'i goginio gan gynnwys esgyrn
  • Cynnyrch llaeth megis wyau a chaws
  • Llysiau a ffrwythau - amrwd ac wedi'u coginio
  • Bara, cacennau a theisennau
  • Reis, pasta a ffa
  • Bwyd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch dysglau
  • Bagiau te a gwaddodion coffi

 

Dim diolch! Peidiwch â rhoi un o'r deunyddiau hyn yn eich cadi gwastraff bwyd.

  • Defnydd pacio o unrhyw fath
  • Bagiau plastig
  • Hylifau
  • Olew neu saim hylif

Cofiwch: Os ydych yn compostio gartref yn barod, daliwch ati i gompostio eich crafion llysiau a ffrwythau sydd heb eu coginio yn eich bin neu eich tomen.

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Er mwyn ailgylchu eich gwastraff bwyd, yr oll bydd arnoch angen yw:

  • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
  • Cadi arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
  • Cyflenwad blwyddyn o fagiau ar gyfer leinio'r cadi.

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant.

Cam 2

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin.

  

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio.

 

 

Cam 4

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

 

 

ID: 386, adolygwyd 01/11/2019