Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Mae’r Awdurdod yn gorfod, yn statudol, casglu gwastraff o gartrefi ac felly mae gydag e fflyd o gerbydau sbwriel sy'n mynd ledled y Sir o oddeutu 59,600 o eiddo.

Rydym yn casglu bagiau oren a gwastraff bwyd pob wythnos.

Rydyn yn casglu bagiau du and gwastraff gwydr o’ch cartref bob bythefnos.

Canllawiau Ailgylchu Presennol - cyn hydref 2019

Ble ddylwn i ddodi’m sbwriel er mwyn iddo gael ei gasglu?

Dylech ddodi’ch sbwriel ar y palmant y tu fas i’ch cartref er mwyn iddo gael ei gasglu; fodd bynnag, ni all rhai trigolion wneud hyn am eu bod yn fethedig.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, fe allwn ni drefnu casgliad â chymorth oddi wrth eich stepen drws ar gais.  Ni allwn ni gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion abl.

Os ydych chi'n berson oedrannus neu fethedig ac na allwch ddodi eich sbwriel wrth ymyl y ffordd er mwyn i'r Cyngor ddod i'w mo'yn, byddwch cystal â lawrlwytho'r ffurflen sydd wedi'i hatodi.  Yna dylech ei llanw a'i hanfon yn ôl atom.  Fel arall, mae croeso ichi ffonio'r Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am ffurflen

ID: 311, adolygwyd 04/07/2019