Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Mae tanysgrifiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau. Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2020 ar gael ym mis Chwefror.

 

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Canslo ar-lein

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 08/10/2019