Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Mae tanysgrifiadau ar gyfer 2018 bellach wedi cau. Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2019 ar gael ym mis Chwefror.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 05/11/2018