COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Rhwng 1 Mawrth a 3 Rhagfyr 2021, rydym yn cynnig casgliadau bob pythefnos o wastraff gardd o gartrefi.

Cost y gwasanaeth hwn i danysgrifwyr yn unig yw £46.30 fesul bin ar gyfer tanysgrifiadau ac adnewyddiadau a dderbynnir cyn 1 Ebrill neu £51.30 fesul bin o 1 Ebrill ymlaen.

Bydd cwsmeriaid debyd uniongyrchol blynyddol hefyd yn elwa ar y pris rhatach o £46.30.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i gartrefi domestig yn unig.

Tanysgrifio neu Adnewyddu

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Canslo ar-lein

Gwasanaeth Casglu Gwastraff o`r Ardd - Cwestiynau Cyffredin

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

 

ID: 310, adolygwyd 12/02/2021