Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

I danysgrifio neu adnewyddu i'n gwasanaeth gwastraff o'r ardd, gallwch:-

Tanysgrifio neu Adnewyddu ar-lein

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Canslo ar-lein

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 01/04/2019