Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Nid ydym yn medru derbyn tanysgrifiadau newydd ar gyfer y gwasanaeth Gwastraff Gardd ar hyn o bryd

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Ffurflen Taliad Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

 

  

Math o wastraff cartref yw gwastraff o'r ardd y gallai codi tâl am ei gasglu.

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 12/06/2018