Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Gormod o wastraff o'r ardd?

Gallwn ni ddod i'w mo'yn!

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd bob pythefnos (trwy danysgrifiad yn unig) gan ddefnyddio biniau ar olwynion. 

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu bob pythefnos o’r 26 Chwefror 2018 hyd at 30 Tachwedd 2018 yn gynhwysol. 

Byddwn yn dod i mo'yn y gwastraff o'r ardd er mwyn ei droi'n gompost sy'n ffordd fwy cydnaws â'r amgylchedd o'i waredu, na'i gludo i'w gladdu mewn safle tirlenwi. 

Dyma fanteision defnyddio ein gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd:

  • Bydd eich gwastraff o'r ardd yn cael ei droi yn gompost, yn lle cael ei anfon i safle tirlenwi.
  • Bydd yn cynorthwyo i gadw'ch gardd yn daclus.
  • Mae'n rhwydd a hwylus i'w ddefnyddio.
  • Yn cynnig gwerth da am eich arian.

Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2018 ar agor nawr - Ymunwch â’r 3,000 sy’n adnewyddu ar-lein a derbyniwch eich gostyngiad

Bydd adnewyddu’ch tanysgrifiad yn gynnar yn arbed arian i chi ac yn sicrhau nad ydych chi’n methu’r gwasanaeth. Mae’n hawdd ac yn gyflym adnewyddu ar-lein; mae 3,000 yn gwneud hynny’n barod. Rhaid derbyn taliadau adnewyddu o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn eich casgliad cyntaf. 

Os wnewch chi adnewyddu ar-lein cyn 1 Ebrill 2018, byddwch yn derbyn gostyngiad o £5. 

Byddwn yn cynnig y gwasanaeth i chi am £44.50 fesul tanysgrifiad os byddwch chi’n adnewyddu cyn y dyddiad hwn. Cost safonol y gwasanaeth yw £49.50.

I danysgrifio neu adnewyddu i'n gwasanaeth gwastraff o'r ardd, gallwch:-

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Ffurflen Taliad Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

 

  

Math o wastraff cartref yw gwastraff o'r ardd y gallai codi tâl am ei gasglu.

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 14/03/2018