COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Casglu Gwastraff

Hysbysu Casgliad Bin a Fethwyd

Byddwn yn trefnu casglu bin a fethwyd: 

 • Os oedd eich biniau neu sachau’n cynnwys y deunyddiau cywir. Gallwch weld beth sy’n cael mynd i bob sach ar ein tudalen casgliadau oddi ar y palmant.
 • Os dodwyd eich biniau a sachau allan ar y diwrnod casglu cywir ac yn yr wythnos gywir. Cyn hysbysu casgliad a fethwyd cofiwch gadarnhau eich diwrnod casglu trwy ddefnyddio ein chwiliad ailgylchu a sbwriel.
 • Os nad yw eich biniau neu sachau’n rhy drwm.
 • Os oedd eich biniau a sachau ar y palmant cyn 6.30am ar eich diwrnod casglu.
 • Os bu amhariadau annisgwyl i’r gwasanaeth fel tywydd garw. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ar ein gwefan a’n cyfrifon Weplyfr a Thrydar os oes problemau.

Os oedd eich biniau a sachau’n barod i’w casglu gallwch hysbysu casgliad a fethwyd wrthym. Os nad oedd eich biniau neu sachau’n barod, byddwn yn eu casglu ar eich Diwrnod Bin priodol nesaf.

ID: 2603, adolygwyd 07/11/2019

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol.

(Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn)

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor

Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

 

Enw Cyfeiriad Bagiau gwastraff bwyd 23 litr* Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr  Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn Blwch Glas – papur  Sach Goch Ailddefnyddiadwy  AHP sachau 60 litr porffor 
Aberteifi Cyngor Sir Ceredigion Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Costa Coffee Uned 1, Glannau Aberdaugleddau, Victoria Road, Aberdaugleddau SA73 3AB Nac Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Nac Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Nac Oes Oes Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Oes
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau
SA73 3LS  
Nac Oes  Oes   Oes   Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield  Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth.
SA67 7BU 
Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Nac Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Neyland Stryd St Clement, Neyland. SA73 1SH Nac Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Doc Penfro, Stryd Argyle, Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Stryd Argyle, Doc Penfro. SA72 6HL  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes Oes Oes Oes
 Llyfrgel Doc Penfro Stryd y Dŵr, Doc Penfro,Sir Benfro SA72 6DW Nac Oes  Nac Oes  Oes  Oes Oes Nac Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Nac Oes Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8DU  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Nac Oes  Oes  Oes   Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Oes Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Nac Oes  Oes   Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
                     
                     
                     
ID: 703, adolygwyd 09/06/2020

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Casgliadau Gwastraff Swmpus – Gwasanaeth Cyfyngedig yn Gweithredu

Mae casgliadau gwastraff swmpus o gartrefi wedi ailddechrau ar sail gyfyngedig.

Os oes gennych daclau cartref mawr dieisiau fel gwelyau, oergelloedd a dodrefn gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus. Caiff eitemau cartref swmpus eu casglu ar ein rhan gan Frame, mudiad elusennol lleol.

Gallwch wneud ceisiadau am y gwasanaeth hwn trwy lenwi Ffurflen Casglu Gwastraff Cartref Swmpus yn ‘Fy Nghyfrif’ eich cyfrif ar-lein y Cyngor. Rydym yn gwneud popeth a allwn i leihau’r cysylltiad rhwng y cyhoedd a staff a chadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd. Felly, rhaid talu o flaen llaw am y casgliad wrth archebu gan sicrhau prosesu archebion yn brydlon wrth gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Y taliad am gasgliad o eitemau cartref yw £20 am 10 eitem neu lai. Sylwch y byddai set dridarn o ddodrefn yn cyfrif fel 3 eitem, ac y byddai bwrdd and 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem. Ar hyn o bryd ni allwn gasglu unrhyw eitemau trwm, a fyddai’n gofyn mwy na 2 o bobl i’w symud h.y. pianos ac ati.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, nodwch yr eitemau i’w casglu, oherwydd mai dim ond eitemau a nodwyd fydd yn cael eu symud.

Cofiwch, unwaith y byddwch wedi cyflwyno’r casgliad gwastraff swmpus, ni ellir ei ddiwygio. Y rheswm am hyn yw na fyddai’r fan yn gallu darparu ar gyfer gwahanol eitemau oherwydd cyfyngiadau lle.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais bydd yn cael ei anfon at Frame a fydd yn cysylltu â’r aelwyd i drefnu’r casgliad. Bydd yr eitemau’n cael eu casglu’n unig oddi allan i’r eiddo a pheidiwch â’u dodi allan i’w casglu cyn i Frame ddweud wrthych.

 

ID: 701, adolygwyd 07/09/2020

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bydd hi'n bosibl prynu bagiau gwastraff gwydn sy'n gwrthsefyll gwylanod, am £5.30 yr un, yn y lleoliodau canlynol:

 

 • Frame Sir Benfro, Pont Fadlen
 • Frame Sir Benfro, London Road, Doc Penfro
 • Frame Sir Benfro, Ystâd Ddiwydiannol Wdig
 • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog  Street
 • Cyngor Dinas Tyddewi, Neuadd y Ddinas Tyddewi, Stryd fawr
 • Depo Thornton, Aberdaugleddau
ID: 576, adolygwyd 13/11/2017

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

 

Chwilio am eich Diwrnod Biniau

ID: 311, adolygwyd 01/07/2020

Casgliadau Gwastraff Ardd

Rhwng 2 Mawrth a 4 Rhagfyr 2020, rydym yn cynnig casglu gwastraff gardd cartrefi bob pythefnos.

Cost y gwasanaeth hwn, sydd ond ar gael drwy danysgrifio, yw £46 fesul bin ar gyfer tanysgrifiadau ac adnewyddiadau a dderbynnir cyn 1 Ebrill neu £51 fesul bin o 1 Ebrill ymlaen.

Bydd cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol Blynyddol hefyd yn elwa o'r gyfradd is o £46.

Mae'r gwasanaeth ar gael ar gyfer aelwydydd domestig yn unig.

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn tanysgrifiadau gwastraff gardd ac eithrio’r rhai a gafodd fin y llynedd ac sydd eto i’w adnewyddu.

Tanysgrifio neu Adnewyddu

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Canslo ar-lein

Gwasanaeth Casglu Gwastraff o`r Ardd - Cwestiynau Cyffredin

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

 

ID: 310, adolygwyd 15/06/2020

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Pum rheswm dros ailgylchu eich gwastraff bwyd

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n cloi i atal plâu rhag mynd i mewn iddynt

4) Caiff ei gasglu unwaith yr wythnos

5) Caiff ei droi’n drydan 

Beth alla' i ei roi yn y cadi?

Fe allwch chi roi bwyd amrwd neu fwyd wedi'i goginio yn eich cadi. Gallwch hyd yn oed crafu bwyd heb ei fwyta yn syth i mewn i’ch cadi.

 

 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'i goginio gan gynnwys esgyrn
 • Cynnyrch llaeth megis wyau a chaws
 • Llysiau a ffrwythau - amrwd ac wedi'u coginio
 • Bara, cacennau a theisennau
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch dysglau
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Gwastraff bwyd cŵn a chathod o eiddo domestig. Cytunir ar unrhyw beth o safle masnachol fesul achos.

 

Dim diolch! Peidiwch â rhoi un o'r deunyddiau hyn yn eich cadi gwastraff bwyd.

 • Defnydd pacio o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu saim hylif

Cofiwch: Os ydych yn compostio gartref yn barod, daliwch ati i gompostio eich crafion llysiau a ffrwythau sydd heb eu coginio yn eich bin neu eich tomen.

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Er mwyn ailgylchu eich gwastraff bwyd, yr oll bydd arnoch angen yw:

 • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
 • Cadi arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
 • Cyflenwad blwyddyn o fagiau ar gyfer leinio'r cadi.

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant.

Cam 2

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin.

  

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio.

 

 

Cam 4

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

 

 

ID: 386, adolygwyd 02/03/2020

Casglu Gwydr Wrth Ymyl y Ffordd

Beth ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Poteli a jariau gwydr gwag o bob lliw, math a maint.  Nid oes rhaid ichi dynnu bant y labeli, caeadau, na cyrcs ac ati oddi ar boteli.

Beth NA ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Unrhyw fath o wydr nad yw'n botel na jar chwaith e.e. cynwysyddion peirecs, gwydrau yfed, sbectols, gwydr ffenestri, ornaments gwydr, briwfyrddau gwydr, na bylbiau goleuni.

Pam nad ydych chi'n derbyn y pethau hyn?

Mae'r nwyddau hyn yn toddi ar wahanol dymereddau â photeli a jariau gwydr.  Pe byddent yn cael eu cymysgu a'u casglu, byddent yn halogi'r broses ailgylchu gwydr.  O ganlyniad byddai'r llwyth yn ddiwerth ac ni fyddem yn gallu ei ailgylchu.

Sut allaf i waredu'r pethau hyn, na allaf eu dodi yn y blwch, heb iddynt orfod cael eu hanfon i safle tirlenwi?

Gallwch fynd â hwy i'ch Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu agosaf er mwyn iddynt gael eu dodi mewn cynwysyddion arbennig.  Fel arall, gallwch roi'r rhan fwyaf o'r nwyddau hyn i'ch siop elusen leol cyhyd â'u bod mewn cyflwr da ac mae'r rhan fwyaf o optegwyr yn fodlon derbyn sbectols.

Ble allaf i gadw fy mlwch?

Rhag ofn y byddwch chi'n cadw'r blwch yn y tŷ, mae'r tyllau gwagio ynddo yn uwch nag arfer, er mwyn i hylifau aros yn y blwch a sicrhau na fydd lloriau'n cael eu baeddu.  Bwriad y tyllau yw gadael i'r dŵr glaw lifo bant mewn modd dan reolaeth.

Dim ond y pethau hynny sydd ar y rhestr y dylech eu dodi yn y blwch er mwyn inni eu casglu. Diolch yn fawr.  Os bydd y pethau anghywir yn cael eu casglu a'u cymysgu yn y llwyth yna ni ellir ei ailgylchu.  Bydd unrhyw bethau nad ydynt yn addas i'w casglu wrth ymyl y ffordd, yn cael eu gadael yn y blwch er mwyn ichi eu didoli a'u gwaredu'n gywir.

Beth fydd yn digwydd i'r gwydr sy'n cael ei gasglu?

Bydd y gwydr yn cael ei gludo i Abertawe er mwyn defnyddio system cylch caeedig i'w ailgylchu.  Mae ailgylchu trwy system cylch caeedig yn golygu y bydd y gwydr yn cael ei ailgylchu er mwyn ei droi'n boteli a jariau gwydr unwaith eto, sef y ffordd fwyaf cynaliadwy o wneud hynny.

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer ailgylchu eich gwydr

 • Cofiwch ddefnyddio eich blwch ailgylchu gwydr yn bythefnosol.  Os byddwch chi'n gorlanw'ch blwch, bydd e'n drymach a mwy anodd i'w godi a'i gario.
 • Cofiwch wagio a strilo'r poteli a'r jariau er mwyn cael gwared ag unrhyw waelodion.
 • Dodwch y poteli a'r jariau yn rhydd y tu mewn i'r blwch.
 • Peidiwch â llanw eich blwch ailgylchu gwydr yn uwch na'r ymyl.  Os bydd y blwch yn cael ei orlanw bydd mwy o berygl i bethau dorri ac anafiadau.
 • Does dim rhaid ichi dynnu bant unrhyw labeli, caeadau na chyrcs ac ati oddi ar boteli.
 • Does dim rhaid ichi chwaith ddidoli eich gwydr yn ôl ei liw.

Rydym wrthi'n ystyried beth yw'r ffordd orau o fynd i mo'yn gwydr o flociau mawr o fflatiau ac o gartrefi/tai sydd heb unrhyw gwrbyn y gallwn ni fynd ato.

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551, neu anfon e-bost at wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

Ni ddylem wastraffu dim byd yn Sir Benfro! 

ID: 314, adolygwyd 01/11/2019