Casglu Gwastraff

Cynllun Ailgylchu Bagiau Oren

Bydd y bagiau oren yn cael eu casglu bob wythnos ar yr un diwrnod a'r amser ag y bydd eich Gwastraff Bwyd yn cael ei gasglu.

Beth allaf i ei ddodi yn y bag oren?

Ar hyn o bryd dim ond y defnyddiau canlynol y gallwn eu derbyn:

 

 

Poteli Plastig

Cardfwrdd

Tuniau, caniau, ffoil alwminiwm ac aerosolau gwag

Papuau newydd, cylchgronau, chatalogau, cyfeiriaduron & llythyrau sothach e.e. gwiblenni, Yellow Pages a thaflenni broliant

 

Pam mae fy mag oren wedi cael ei adael y tu allan i fy nghartref pan mae pob un arall yn y stryd wedi cael ei gasglu?

Mae tag du wedi cael ei dodi ar eich bag.  Mae hwn yn dangos bod deunyddiau wedi cael eu cynnwys ynddo nad ydynt i fod i gael eu cynnwys yn y bag oren.  Os ydych yn cynnwys eitemau nad ydynt yn gallu cael eu hailgylchu, yna maent yn halogi gweddill y bag.  Bydd y bag yn cael ei adael y tu allan i’ch eiddo er mwyn ichi wagio’r eitemau anghywir a dodi’r bag allan unwaith eto i gael ei gasglu yn ystod yr wythnos nesaf.  

Does ’da fi ddim bagiau oren ar ôl; oes rhaid imi brynu rhagor? 

Nac oes. Rydym yn dymuno annog pobl i ddefnyddio’r cynllun bagiau oren ac er mwyn gwneud hyn byddwn yn rhoi rhagor o fagiau oren, yn ôl yr angen, i ddeiliaid tai sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’n rhwydd – dodwch y tag gwyn ‘rhagor o fagiau os gwelwch yn dda’ mas gyda’ch bagiau oren pan rydych chi’n dechrau mynd yn brin ohonynt. Yna fe wnawn ni ddanfon rholyn newydd i’ch cartref. Cafodd y tagiau hyn eu cynnwys gyda’r pecyn gwybodaeth am ailgylchu a gawsoch cyn i’r cynllun ddechrau yn eich ardal. Cofiwch wneud yn siˆwr eich bod yn dodi’ch manylion cysylltu ar y tagiau.

Gallwch mo’yn rhagor o fagiau oren o’r lleoliadau yma <http://beta.pembrokeshire.gov.uk/casglu-gwastraff/bagiau-ychwanegol>neu drwy ffonio 01437 764551 neu drwy eu casglu  mewn un or lleoliadau yma 

Ar gyfer ailgylchu’n unig y mae’r bagiau oren.

ID: 313, adolygwyd 21/02/2019