Casglu Gwastraff

Hybiau Codi Sbwriel Cymunedol

Mae yna naw hwb codi sbwriel yn gweithredu ar draws y sir.

Maent yn caniatáu aelodau’r cyhoedd, grwpiau cymunedol a busnesau i fenthyg cyfarpar codi sbwriel i helpu i lanhau eu hardal leol.

Mae codwyr sbwriel, bagiau, cylchynau a gwasgodau llachar ar gael i'w benthyg gan bum ganolfan hamdden a weithredir gan Gyngor Sir Penfro yn Abergwaun, Crymych, Aberdaugleddau, Penfro a Dinbych-y-pysgod, yn ogystal â Neuadd y Dref Penfro, Swyddfa Cyngor Tref Hwlffordd, ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi a Canolfan Cymunedol Bloomfield, Arberth.

Mae’r hybiau – sydd wedi’u sefydlu gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus mewn cydweithrediad â'r cyngor sir – yn cael eu cyllido gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych am fenthyg ychydig o gyfarpar ac am helpu i lanhau eich ardal leol, cysylltwch â’r lleoliadau isod yn uniongyrchol.

Diolch i chi am eich cymorth.

Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod

Marsh Rd, Dinbych y Pysgod SA70 8EJ

01437 775678

Canolfan Hamdden Penfro

Bush Hill, Penfro SA71 4RJ

01437 776660

Canolfan Hamdden Abergwaun

Abergwaun SA65 9DT

01437 775504

Canolfan Hamdden Crymych

1 Wellfield Grove, Crymych SA41 3QH

01437 776690

Canolfan Hamddden Aberdaugleddau

117 Priory Rd, Aberdaugleddau SA73 2EE

01437 775959

Swyddfa Cyngor Tref Hwlffordd

Old Wool Market, Quay St, Hwlffordd SA61 1BG

01437 763771

Adeiliadau Cyngor Tref Penfro

Town Hall, Main St, Penfro SA71 4JS

Oriel a chanolfan ymwelwyr Oriel y Parc

High Street, Tyddewi, SA62 6NW

01437 720392

Canolfan Cymunedol Bloomfield

Redstone Road, Arberth, SA67 7ES

01834 860293

 

 

ID: 8557, adolygwyd 28/02/2023