COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu

Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gallwch dalu’n bersonol trwy ymweld â Chanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor yn Neuadd y Sir neu yn swyddfa ariannol Argyle Street Doc Penfro.

  1. Galwch heibio’r ddesg dalu.
  2. Bydd ar yr ariannwr angen rhif cyfrif eich plentyn.
  3. Bydd yn gofyn i chi faint fynnwch chi dalu.
  4. Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd, siec, neu arian parod.
  5. Byddwch yn cael derbynneb argraffedig.

Mae Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar agor 9am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.

ID: 2206, adolygwyd 21/08/2017