Sut i Dalu

Taliadau ffôn

  • Ffoniwch Ganolfan Gyswllt y Cyngor Sir ar 01437 645551
  • Bydd angen i rif cyfrif eich plentyn/plant a'ch cerdyn debyd neu gerdyn credyd fod gennych wrth law.
  • Bydd staff y ganolfan gyswllt yn gofyn i chi faint sydd arnoch eisiau ei dalu ac wedyn yn gofyn am fanylion eich cerdyn.
  • Rhoddir rhif derbynneb i chi ar lafar.
Mae'r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwng 9 o'r gloch y bore a 5 yr hwyr o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
ID: 2609, adolygwyd 09/12/2022