Sut i Dalu

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Bydd eich plentyn yn cael rhif cyfrif prydau ysgol. Yna mae modd y defnyddio’r rhif hwn i wneud taliad ar-lein trwy gyfleuster ar-lein Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

Dyma’r dull talu rhwyddaf a mwyaf cyfleus.

Mae buddiannau’n cynnwys:

 

ID: 2119, adolygwyd 25/08/2023