Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

 
1. Pryd mae angen caniatád cynllunio ? Ateb
2. Pwy all wneud cais cynllunio ? Ateb
3. Sut wyf yn gwneud cais cynllunio ? Ateb
4. Beth sy’n digwydd i’m cais cynllunio ? Ateb
5. Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais ? Ateb
6. Sut wyf yn gallu darganfod manylion cais ? Ateb
7. A gaf wneud sylw ar gais ? Ateb
8. Pa fathau o ganiatâd cynllunio sy’n bodoli ? Ateb
9. Beth sy’n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ? Ateb
10. Beth pe bai rhywun wedi cyflawni datblygiad heb caniatad cynllunio ? Ateb
ID: 2323, adolygwyd 20/04/2023