Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

A gaf wneud sylw ar gais?

Cewch, a hynny pa un a ydych wedi eich gwahodd i wneud sylw ai peidio.  Er mwyn i’ch sylwadau gael ystyriaeth mae’n rhaid iddynt ymwneud â materion cynllunio cywir, a dod i law cyn penderfynu ynglŷn â’r cais.  Mae gan yr ymgeisydd hawl i weld unrhyw lythyrau a dderbynnir. 

Mae arweiniad ar gael ar wneud sylwadau ar geisiadau.  I ofyn am gopi, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01437 764551.

Rhoi sylwadau ar gais

ID: 2331, adolygwyd 14/05/2018