Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth os bydd rhywun wedi datblygu heb ganiatâd cynllunio?

Mae gan yr awdurdod bŵer i gymryd camau gorfodi i ddymchwel adeiladau diawdurdod neu i atal defnyddiau diawdurdod. Mae hwn yn bŵer diamod.

Er mwyn rhoi gwybod am fater gorfodaeth cynllunio, cwblhewch y Ffurflen Gwyno Gorfodi Cynllunio

penforcement@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2334, adolygwyd 21/02/2023