Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth os bydd rhywun wedi datblygu heb ganiatâd cynllunio?

Mae gan yr awdurdod bŵer i gymryd camau gorfodi i ddymchwel adeiladau diawdurdod neu i atal defnyddiau diawdurdod. Mae hwn yn bŵer diamod.

ID: 2334, adolygwyd 24/01/2018