COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth os bydd rhywun wedi datblygu heb ganiatâd cynllunio?

Mae gan yr awdurdod bŵer i gymryd camau gorfodi i ddymchwel adeiladau diawdurdod neu i atal defnyddiau diawdurdod. Mae hwn yn bŵer diamod.

ID: 2334, adolygwyd 24/01/2018