Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd i'm cais cynllunio?

Rydym yn edrych ar bob cais i sicrhau ei fod yn cynnwys yr wybodaeth angenrheidiol a’r gofynion cyfreithiol yn cynnwys cynllun o’r safle, tystysgrif o berchnogaeth a’r ffi briodol.  Gwneir copïau a’u hanfon i bobl y mae’n rhaid ymgynghori â  hwy yn statudol ac eraill.  Gyda’r rhan fwyaf o geisiadau bydd hyn yn cynnwys cyngor y gymuned leol, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Cyfarwyddwr Cludiant a’r Amgylchedd.

ID: 2328, adolygwyd 24/01/2018