Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer tir oddi mewn i ffiniau’r Parc Cenedlaethol.  Felly, dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion cynllunio sy’n ymwneud â defnyddio tir yn ardal y Parc Cenedlaethol at Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn hytrach na’r Cyngor Sir.

ID: 2333, adolygwyd 17/01/2022