Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl i awdurdodau lleol benderfynu ynglŷn ag 80% o geisiadau cyn pen wyth wythnos. Bydd eisiau rhagor o amser ar gyfer ceisiadau os bydd gwrthwynebiadau neu os ydynt yn fwy cymhleth.

ID: 2329, adolygwyd 24/01/2018