COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl i awdurdodau lleol benderfynu ynglŷn ag 80% o geisiadau cyn pen wyth wythnos. Bydd eisiau rhagor o amser ar gyfer ceisiadau os bydd gwrthwynebiadau neu os ydynt yn fwy cymhleth.

ID: 2329, adolygwyd 24/01/2018