Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Pwy all wneud cais cynllunio?

Gall unrhyw un wneud cais cynllunio.  Mae’n rhaid i ymgeisydd gadarnhau mai hwy sy’n berchen ar y tir, neu eu bod wedi cyflwyno hysbysiad i’r perchennog ac unrhyw denant amaethyddol.

ID: 2326, adolygwyd 24/01/2018