Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Sut wyf yn gallu darganfod manylion cais?

Mae rhestr o geisiadau'n cael ei chyhoeddi bob wythnos. Mae copïau o holl geisiadau cynllunio cyfredol yn cael eu dal yn Neuadd y Sir ac maent ar gael i'w gweld yn ystod oriau gwaith arferol. 

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth am gais arbennig, eich man galw cyntaf ddylai fod y swyddog achos a neilltuwyd i ddelio â'r cais hwn. Dim ond y swyddog achos hwn fydd â manylion y cais ac ni fydd swyddogion eraill yn gallu cynorthwyo gyda'ch ymholiad. Bydd enw'r swyddog achos a'r cyfeir-rif yn cael eu manylu ar unrhyw lythyr hysbysu neu hysbysiad safle, neu ar y rhestri wythnosol.

Chwilio am Gais Cynllunio

Polisi Ar Gadw Dogfennau Allweddol Ac Anallweddol Mewn Perthynas  Cheisiadau Cynllunio, Ceisiadau Ar Gyfer Adeiladau Rhestredig A Cheisiadau Mewn Ardaloedd Cadwraeth

Cofnodion Cynllunio, Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth a Manylion Diogelu Data

 

ID: 2330, adolygwyd 17/01/2022