Ceisiadau Cynllunio

Ffurflenni Cais Cyffredinol

O.N. Mae'r holl ffurflenni cais ar ffurf PDF, gellir lawrlwytho'r rhain at y defnydd hyn o.Hyperlink cannot be resolved(adobe). Gellir argraffu'r ffurflenni cais, eu cwblhau a'u cyflwyno i'r Awdurdod. Os hoffech gwblhau'r rhain yn electroneg bydd angen i chi eu harbed i'ch cyfrifiadur a meddu ar y fersiwn diweddaraf o Adobe Professional. Mae modd i chi hefyd gwblhau a chyflwyno'r cais yn electroneg drwy ddefnyddio gwefan y porth cynllunio planning portal

Ffurflenni Cais Cynllunio 1 APP

Rhif y Ffurflen

Math o Gais

Math o Gais

Ffurlen

Arweinad

 01 Ceisiadau deiliaid tai Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd Ffurflen gais Cymorth
 02 Ceisiadau deiliaid tai

Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd ardal gadwraeth

Ffurflen gais Cymorth
 03 Ceisiadau deiliaid tai

Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig

Ffurflen gais Cymorth
04

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio.  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Ffurflen gais  Cymorth 
05  Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi'u cadw'n ôl Ffurflen gais  Cymorth  
06 

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â'r materion i gyd wedi'u cadw'n ôl  Ffurflen gais Cymorth 
07 

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Ffurflen gais  Cymorth
08 

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig

Ffurflen gais Cymorth 
09 

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion)

Ffurflen gais Cymorth 
23

Ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol

Cais i gymeradwyo materion sydd wedi'u cadw'n ôl, yn dilyn caniatâd amlinellol Ffurflen gais  Cymorth 
25  Dileu neu amrywio amodau

Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio

Ffurflen gais Cymorth 
27 

Dileu neu amrywio amodau

Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amod 

Ffurflen gais Cymorth 
12 

Caniatâd ar gyfer hysbyseb yn unig

Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion) Ffurflen gais Cymorth 
10 

Ardal gadwraeth a chaniatâd adeiladau rhestredig yn unig

Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Ffurflen gais  Cymorth
11 

Ardal gadwraeth a chaniatâd adeiladau rhestredig yn unig

Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Ffurflen gais  Cymorth 
14 

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy'n torri amod cynllunio

Ffurflen gais   Cymorth 
15

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig 

Ffurflen gais  Cymorth 
16

Amaethyddol -  hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - adeilad arfaethedig 

Ffurflen gais  Cymorth 
17

Amaethyddol -  hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - ffordd arfaethedig

Ffurflen gais   Cymorth 
18

Amaethyddol -  hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - cloddio/gwastraff

Ffurflen gais

Cymorth 

19

Amaethyddol -  hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - tanc pysgod arfaethedig (cawell)

Ffurflen gais Cymorth
20

Telathrebu hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau cod telathrebu

Ffurflen gais  Cymorth
22

Dymchwel - hysbysiad ymlaen llaw

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig

Ffurflen gais Cymorth 
21

Coed a gwrychoedd

Cais i gael gwared â gwrych Ffurflen gais  Cymorth
31

Coed a gwrychoedd

Cais i wneud gwaith ar goed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadw coed  

Ffurflen gais   Cymorth 
 34

Coed a gwrychoedd

Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi Ffurflen gais Cymorth

 

Nid yw ceisiadau mwynau'n rhan o weithdrefn 1app a dylid defnyddio ffurflenni Cyngor Sir Penfro cyfredol.

 

ID: 2315, adolygwyd 20/04/2023