Ceisiadau Cynllunio

Mwynau a Gwastraff

Mae traddodiad yn Sir Benfro o chwarela a chloddio am fetelau a glo ers canrifoedd.  Ers 1947 mae’n rhaid wrth ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith o’r fath a heddiw mae gennym nifer o safleoedd craig galed, tywod a graean yn gweithio yn y sir.  Mae rhai o’r rhain yno ers cyn 1947 ond mae eraill yn ddiweddarach.  Nid oes unrhyw gloddio am lo yn digwydd yn y sir o gwbl nawr ond mae olion hanesyddol mwyngloddio a hen chwarelau, y mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi ymdoddi yn y wlad o’u cwmpas neu wedi mynd yn nodweddion ohoni, ac sydd nawr yn cyfrannu i fioamrywiaeth Sir Benfro.   

Yn hanesyddol, tirlenwi oedd y dull o gael gwared â gwastraff ac mae llawer o safleoedd wedi eu hadfer ac nid ydynt bellach yn amlwg o gwbl ar wyneb y tir.  Yn sgil Gorchmynion Ewropeaidd nawr mae angen rheoli gwastraff yn lle cael gwared ac er bod rhai safleoedd ar waith yn Sir Benfro mae gwaith yn mynd rhagddo yn gyson i greu cyfleusterau a safleoedd newydd.  Mae angen caniatâd cynllunio fel arfer ar gyfer unrhyw ddatblygiadau ar gyfer rheoli gwastraff yn cynnwys cael gwared.

ID: 2322, adolygwyd 24/01/2018