COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio

Cynnig sylwadau ar geisiadau am ganiatâd

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, boed o blaid neu'n gwrthwynebu cais, ar yr amod fod y sylwadau'n ymwneud â materion cynllunio perthnasol.

Er mwyn eich helpu, rydym wedi cynhyrchu arweiniad ar gynnig sylwadau ar geisiadau cynllunio.

Cynnig Sylwadau ar Geisiadau am Ganiatâd Cynllunio 

Cyflwyno'ch sylwadau ar-lein byddwch cystal â dilyn y ddolen: meini prawf chwilio am gais cynllunio chwilio am y cais a chyrchu'r wybodaeth.  Yng nghanol y sgrin mae dolen at ‘sylw ar y cais hwn'.

Cyflwyno'ch sylwadau gydag e-bost  - Byddwch cystal ag anfon eich e-bost at planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk gan roi'r canlynol
1. cyfeir-rif y cais cynllunio;
2. cyfeiriad y safle a
3. eich enw llawn a'ch cyfeiriad post. 

Cyflwyno trwy'r Post - cofiwch sicrhau eich bod yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

1. Rhif cyfeirnod y cais cynllunio
2. Cyfeiriad safle'r cais
3. Eich enw a'ch cyfeiriad post llawn.

Dylid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:

Adain Rheoli Datblygu
Isadran Cynllunio
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a dderbynnir gan yr Adran Rheoli Datblygu ei phrosesu yn unol â’r Hysbysiad Prosesu Teg. Mae copi o’r hysbysiad hwn ar gael i’w weld ar  dyma neu ar gael ar ffurf copi caled trwy gais.

ID: 2320, adolygwyd 12/07/2018