Ceisiadau Cynllunio

Taliadau Llungopïo Adran Gynllunio Cyngor Sir Penfro

Mae'r Adran Rheoli Datblygiad yn codi tâl nawr am lungopïo dogfennau a chynlluniau ynghlwm wrth ffeiliau hanesyddol a chyfredol. Mae'r taliadau fesul ffeil ac maent wedi eu rhestru yn y tabl isod:
Dim tâl am gopïau o dan £1, £1 a rhagor - gwelwch isod.

Maint y Papur

Mono

Lliw

A4 10c y dudalen 30c y dudalen
A3 20c y dudalen 60c y dudalen
A2 40c y dudalen £1.20 y dudalen
A1 80c y dudalen £2.40 y dudalen
A0 £1.60 y dudalen £4.80 y dudalen
ID: 2324, adolygwyd 20/04/2023