Cerddwch Sir Benfro

Cerddwch Sir Benfro

Mae archwilio Sir Benfro ar droed yn un o bleserau mwyaf bywyd, p'un ai ydych yn gerddwr profiadol neu'n rhywun sy'n hoffi ymlwybro'n hamddenol yng nghanol prydferthwch cefn gwlad neu ymweld â golygfeydd godidog yr arfordir.

Yma fe gewch gyfres o lwybrau cerdded at ddant pawb ac ar gyfer pob lefel o ffitrwydd sy'n cwmpasu golygfeydd a synau Sir Benfro.

Mwynhewch!

ID: 1789, adolygwyd 20/12/2017