COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cerddwch Sir Benfro

Cerddwch Sir Benfro

Mae archwilio Sir Benfro ar droed yn un o bleserau mwyaf bywyd, p'un ai ydych yn gerddwr profiadol neu'n rhywun sy'n hoffi ymlwybro'n hamddenol yng nghanol prydferthwch cefn gwlad neu ymweld â golygfeydd godidog yr arfordir.

Yma fe gewch gyfres o lwybrau cerdded at ddant pawb ac ar gyfer pob lefel o ffitrwydd sy'n cwmpasu golygfeydd a synau Sir Benfro.

Mwynhewch!

ID: 1789, adolygwyd 20/12/2017