Cewynnau Go Iawn

Prosiect Cewynnau Go Iawn Sir Benfro - Cynllun Arian yn ol

Gall trigolion Sir Benfro hawlio £30 oddi wrth Gyngor Sir Penfro pan fyddant yn gwario £50 neu fwy ar gewynnau golchadwy gan unrhyw gyflenwr, neu £60 pan fyddant yn gwario £150. (Mae'r cynnig ar gael ar sail un cais gan bob teulu)

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod, mae mor syml â hynny!

Ffurflen Arian yn ôl am Gewynnau Go Iawn (yn agor mewn tab newydd)

E-bost: real.nappies@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 422, adolygwyd 30/10/2023