COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Child Care Learning Courses CYM

Cyrsiau Gofal Plant

CORONAFEIRWS (COVID19) Rydym wedi gohirio pob hyfforddiant wyneb yn wyneb hyd nes y cawn wybod ei bod yn ddiogel i barhau. Er mwyn bod o gymorth i gefnogi anghenion hyfforddiant eich staff ar hyn o bryd, rydym wedi casglu detholiad o adnoddau defnyddiol ar-lein. Cadwch yn ddiogel, ac fe wnawn ni roi gwybod ichi am y datblygiadau diweddaraf

 

Isod mae rhestr o daflenni sy’n benodol ar gyfer staff gofal plant. Os ydych eisiau gwneud cais yma 

 

Cyrsiau SCWWDP sydd i ddod:

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Profi Dementia

Deall Anabledd Dysgu 

Ymwybyddiaeth o Salwch Meddwl ac Anhwylder Personoliaeth

Gwini Moddion yn Ddiogel Lefel 2

Ymwybyddiaeth o Hunan-Niwed dan 18

Diogelu Plant Haen 2:Prosesau ac ymatebion Amddiffyn Plant

Modiwl Haen 3 Diogelu Plant: Hyfforddiant Iechyd Meddwl ac Atal Hunanladdiad

 

Cyrsiau SCWWDP yn y gorffennol:

Rheoli Gwrthdaro

Sgyrsiau Atgyfeirio Effeithiol

Ymwybyddiaeth Epilepsi

Anffurfio Organnau Cenhedlu Menywod

Sgiliau Rheoli ar gyfer y rheiny sydd newydd ddechrau rheoli pobl

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Cwsg Diogel i Fabanod

Hyffordiant Nam ar y Synhwyrau

Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

ID: 3582, revised 28/05/2020