COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwarae Sir Benfro

10 dull o greu gwagle

1. Coeden, defnyddio parasiwt a rhaff i wneud pabell debyg i Dipi - gwagle o dan y parasiwt. 

2. Dwy goeden, darn mawr o rwyd er mwyn creu crogwely 

3. Polion x5 rhaff a chynfas i greu Tipi

4. Bocsys Cardbord i greu twnnel neu debyg.

5. Caban Mwd – polion adeiladu tipi a’u gorchuddio â mwd.

6. Biverwhack – 3 polyn rhaff, defnyddio canghennau a dail i orchuddio

7. Tarpolin, polion cyll, adeilad helygen a phegiau

8. Wal, tiwbiau, polion, gorchuddio â chynfas a gwneud gwagle

9. Pabell fawr

10. Mainc Picnic, cynfas neu darpolin a ffens

ID: 1226, adolygwyd 15/11/2017