Chwarae Sir Benfro

10 dull o greu gwagle

  1. Coeden, defnyddio parasiwt a rhaff i wneud pabell debyg i Dipi - gwagle o dan y parasiwt. 
  2. Dwy goeden, darn mawr o rwyd er mwyn creu crogwely 
  3. Polion x5 rhaff a chynfas i greu Tipi
  4. Bocsys Cardbord i greu twnnel neu debyg.
  5. Caban Mwd – polion adeiladu tipi a’u gorchuddio â mwd.
  6. Biverwhack – 3 polyn rhaff, defnyddio canghennau a dail i orchuddio
  7. Tarpolin, polion cyll, adeilad helygen a phegiau
  8. Wal, tiwbiau, polion, gorchuddio â chynfas a gwneud gwagle
  9. Pabell fawr
  10. Mainc Picnic, cynfas neu darpolin a ffens
ID: 1226, adolygwyd 22/02/2023