COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwarae Sir Benfro

Beth yw Chwarae?

Mae gan blentyn hawl i Chwarae ac mae’r hawl hon wedi’i chynnwys yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau’r Plentyn.

Golyga hyn fod gan bob plentyn sy’n byw yn Sir Benfro yr hawl a’i fod yn cael yr hawl i `gymryd rhan mewn gweithgareddau Chwarae ac adloniant` (Erthygl 31 – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn).

Diffiniad poblogaidd o Chwarae yn y proffesiwn yw bod Chwarae `yn ddewis rhydd, wedi’i gyfeirio gan y person, yn ymddygiad wedi’i gymell yn hanfodol sydd wrthi’n ennyn diddordeb y plenty` (Hughes a King 1982).

Y prif oblygiad yw bod plant yn dewis BETH maen nhw’n ei wneud, SUT maen nhw’n ei wneud a PHAM maen nhw’n ei wneud.

ID: 1248, adolygwyd 15/11/2017