COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwarae Sir Benfro

Therapi chwarae

Mae therapi chwarae yn ymyrraeth therapiwtig ar gyfer plant, gan ddefnyddio’r iaith a’r broses y maen nhw’n ei ddeall, chwarae.

Mae’r ystafell therapi chwarae yn amgylchedd diogel, cyfrinachol a gofalgar lle gall iachâd y plentyn ddechrau.

Caiff y chwarae ei arwain gan y plentyn, gyda’r cyn lleied o gyfyngiadau ag sy’n bosibl, ond cymaint ag y bo eu hangen.  Mae’r therapydd yn arsylwi ar chwarae’r plentyn ac ni fydd yn ymyrryd, ond bydd yn ystyried yr hyn y bydd yn ei weld gan alluogi i’r plentyn brosesu pethau a all godi yn y sesiwn.

 

https://playtherapy.org.uk/

 

https://www.bapt.info/

ID: 1244, adolygwyd 15/11/2017