Chwarae Sir Benfro

Therapi chwarae

Mae therapi chwarae yn ymyrraeth therapiwtig ar gyfer plant, gan ddefnyddio’r iaith a’r broses y maen nhw’n ei ddeall, chwarae.

Mae’r ystafell therapi chwarae yn amgylchedd diogel, cyfrinachol a gofalgar lle gall iachâd y plentyn ddechrau.

Caiff y chwarae ei arwain gan y plentyn, gyda’r cyn lleied o gyfyngiadau ag sy’n bosibl, ond cymaint ag y bo eu hangen.  Mae’r therapydd yn arsylwi ar chwarae’r plentyn ac ni fydd yn ymyrryd, ond bydd yn ystyried yr hyn y bydd yn ei weld gan alluogi i’r plentyn brosesu pethau a all godi yn y sesiwn.

Play Therapy Uk (yn agor mewn tab newydd)

British Association of Play Therapists (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 1244, adolygwyd 21/07/2023