Chwaraeon Sir Benfro

Ynglŷn â Chwaraeon Sir Benfro

Rydym yma i gynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd yn Sir Benfro. Byddwn yn creu partneriaethau gydag ysgolion, clybiau cymuned, cyrff llywodraethol a chyfleusterau i hyrwyddo chwaraeon i grwpiau targed. Trwy atgyfnerthu chwaraeon clwb, chwaraeon ysgol a'r gweithlu, ein canlyniadau fydd mwy o gyfranogiad a dilyniant mewn chwaraeon.

 

 

ID: 51, adolygwyd 13/09/2017