Chwaraeon Sir Benfro

Ynglŷn â Chwaraeon Sir Benfro

Rydym yma i gynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd yn Sir Benfro.

Byddwn yn creu partneriaethau gydag ysgolion, clybiau cymuned, cyrff llywodraethol a chyfleusterau i hyrwyddo chwaraeon i grwpiau targed.

Trwy atgyfnerthu chwaraeon clwb, chwaraeon ysgol a'r gweithlu, ein canlyniadau fydd mwy o gyfranogiad a dilyniant mewn chwaraeon.

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 51, adolygwyd 03/05/2023