Chwaraeon Sir Benfro

Criced

Rhai o'n blaenoriaethau ar gyfer datblygu criced yw: cynyddu cyfranogiad, cynyddu aelodaeth clybiau, datblygu'r gweithlu a hyrwyddo tegwch, ynghyd â sicrhau cymorth ariannol a meithrin partneriaethau cryf. Ceisiwn roi cyfle i blant gyfranogi'n rheolaidd mewn amgylchedd hwyliog a diogel. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Martin Jones - Martin.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 57, adolygwyd 29/03/2023