Chwaraeon Sir Benfro

Criced

Rhai o'n blaenoriaethau ar gyfer datblygu criced yw: cynyddu cyfranogiad, cynyddu aelodaeth clybiau, datblygu'r gweithlu a hyrwyddo tegwch, ynghyd â sicrhau cymorth ariannol a meithrin partneriaethau cryf. Ceisiwn roi cyfle i blant gyfranogi'n rheolaidd mewn amgylchedd hwyliog a diogel. 

 

ID: 57, adolygwyd 13/09/2017